Usługi dla wszystkich systemów wodociągowych

 • Godziny pracy | Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 17:00

Zadzwoń !

(+48) 603 305 665

Napisz do nas !

serwis@hydro-eko.com.pl

Grudziądz

Stacje uzdatniania wody

Co oferujemy:

 • ocenę jakości złoża filtracyjnego
 • dobór i dostawę wszelkiego rodzaju złóż
 • wymianę z zastosowaniem technik klasycznych i nowoczesnych
 • wymianę drenażu grzybkowego (wymiana i dostawa dysz filtracyjnych)
 • czyszczenie i dezynfekcję wnętrza filtrów
 • uruchomienie filtra

proces uzdatniania

Uzdatnianie wody można określić jako oczyszczenie wody i nadanie jej właściwości określonych odpowiednimi wymaganiami, tak aby była zdatna do wykorzystania w danym celu.

Masz pytanie? Napisz!

stacje uzdatniania wody

proces technologiczny oczyszczania

Uzdatnianie wody to proces technologiczny polegający na oczyszczaniu jej z substancji negatywnie wpływających na zdrowie domowników, oraz na prawidłową pracę rur w instalacji wodnej.

W wodzie ze studni głębinowej często obserwuje się przekroczenie maksymalnych, dopuszczalnych zawartości następujących składników:

 • • bakterii grupy coli i fekalnych,
 • • twardości ogólnej,
 • • związków żelaza i manganu,
 • • amoniaku, azotynów,
 • • chlorków,
 • • siarczanów,
 • • odczynu pH,
 • • utlenialności,
 • • twardości.


Na czym polega proces uzdatniania wody


Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu fizycznych jej właściwości do wymagań grupy odbiorców. W tym celu stosuje się przede wszystkim specjalistyczne filtry: odmanganiacze, odżelaziacze, filtry węglowe, wielofunkcyjne i zmiękczacze, filtry mechaniczne i neutralizujące. W szczególnych przypadkach stosuje się również zmiękczacze, które mają za zadanie obniżenie twardości wody, ale także poprawę efektów usuwania żelaza i manganu.

W uzdatnianiu wody pochodzącej z własnej studni prawie wyłącznie mają zastosowanie filtry żwirowe. Są to kolumny wypełnione różnymi materiałami filtracyjnymi - złożem mineralnym albo masami katalitycznymi. Filtry mogą być wyposażone w automatyczne głowice służące do regeneracji złoża. W zależności od rodzaju usuwanych zanieczyszczeń używa się różnych złóż. Związki żelaza i manganu usuwa się poprzez utlenienie i filtrację dlatego między pompą a hydroforem umieszczamy wtedy zwężkę Ventouriego czyli tzw. napowietrzacz lub aspirator. Oczywiście konieczne jest wówczas zastosowanie zbiornika hydroforowego.

Przy jego pomocy, jak sama nazwa sugeruje, usuwa (wytrąca) się z wody nadmierne ilości związków żelaza, a proces nazywamy również uzdatnianiem wody. Sprowadza się on do przeprowadzenia rozpuszczonych związków żelaza w formy trudno rozpuszczalne.
Układ odżelaziania składa się z dwóch elementów:

 • - napowietrzacz (areator) - służy do wymieszania wody z powietrzem,
 • - odżelaziacz wypełniony złożem np. kwarcowym, węglem aktywnym lub masą katalityczną.

Mangan najczęściej występuje w wodzie zażelazionej.
Aby się go pozbyć, można zamontować za odżelaziaczem, co jest bardzo popularną metodą, kolumnę wypełnioną tzw. złożem katalitycznym (są to materiały filtracyjne, które jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje żelaza i manganu oraz zatrzymują je na powierzchni złoża) lub zastosować wspólną kolumnę ze złożem wielowarstwowym - usuwającą żelazo i mangan jednocześnie.

Zbiorniki hydroforowe przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle. Służy również do regulowania ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

Zmiękczanie wody jest podstawą każdego procesu uzdatniania. Zmiękczacze są to kolumny ze złożem jonowymiennym, które zmniejszają twardość wody, chronią przed osadzaniem się wapnia w sieci wodociągowej.

Jeśli problemy z jakością wody są większe, można zastosować również filtry działające na zasadzie odwróconej osmozy. Urządzenia takie składają się z dwóch filtrów mechanicznych, filtra węglowego, półprzepuszczalnej membrany. Zestawy do odwróconej osmozy najpierw usuwają z wody metale ciężkie, bakterie i wirusy, składniki mineralne oraz przykry zapach, następnie specjalny mineralizator wzbogaca całkowicie oczyszczoną wodę w niezbędne człowiekowi mikroelementy.


Wymiana złóż filtracyjnych


Złoża filtracyjne to umieszczone w urządzeniu filtrującym aktywne materiały filtracyjne takie jak na przykład piasek kwarcowy lub chalcedonitowy, węgiel, antracyt, dolomit czy zeolity naturalne.

Złoża filtracyjne dzielimy (ze względu na ich zastosowanie) na złoża przeznaczone do filtracji wody i powietrza, wód gruntowych, czy do filtracji wody basenowej. Dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym stosowane są w m. in. w odkwaszaniu, odmanganianiu czy odżelazianiu wody. Znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach wodno – kanalizacyjnych, stacjach uzdatniania wody, jak również w gospodarstwach domowych.

Złoża filtracyjne z biegiem czasu ulegają wyczerpaniu i zachodzi konieczność ich wymiany lub regeneracji. Należy jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju materiału i jego właściwości – wysokość warstwy złoża, jego ziarnistość, jakości wody, a także samego procesu filtrowania, poszczególne złoża filtracyjne wymienia się lub regeneruje z różną częstotliwością.


Nasza oferta zawiera kompleksową obsługę filtrów otwartych i zamkniętych.


Przed podjęciem decyzji co do regeneracji albo wymiany złoża, należy wykonać miarodajną ocenę stanu złoża – nasz doświadczony zespół specjalistów dokona stosownej analizy i następnie przeprowadzi konieczne prace (opróżnienie filtrów ze „starego” złoża, dostawę nowych materiałów, zasyp złóż do filtrów, ułożenie warstw nowego złoża, ew. uzupełnienie do właściwego poziomu, dezynfekcję).

Zalecamy weryfikację złoża co najmniej raz na rok – pozwoli to dokonać właściwej oceny stanu złoża i odpowiednio wcześnie podjąć działania zwiększające efektywność procesów (takich jak płukanie) mających zasadnicze znaczenie dla jakości materiału złoża.

Złoża filtracyjne to umieszczone w urządzeniu filtrującym aktywne materiały filtracyjne takie jak na przykład piasek kwarcowy lub chalcedonitowy, węgiel, antracyt, dolomit czy zeolity naturalne.

Złoża filtracyjne dzielimy (ze względu na ich zastosowanie) na złoża przeznaczone do filtracji wody i powietrza, wód gruntowych, czy do filtracji wody basenowej. Dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym stosowane są w m. in. w odkwaszaniu, odmanganianiu czy odżelazianiu wody. Znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach wodno – kanalizacyjnych, stacjach uzdatniania wody, jak również w gospodarstwach domowych.

Złoża filtracyjne z biegiem czasu ulegają wyczerpaniu i zachodzi konieczność ich wymiany lub regeneracji. Należy jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju materiału i jego właściwości – wysokość warstwy złoża, jego ziarnistość, jakości wody, a także samego procesu filtrowania, poszczególne złoża filtracyjne wymienia się lub regeneruje z różną częstotliwością.