Usługi dla wszystkich systemów wodociągowych

 • Godziny pracy | Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 17:00

Zadzwoń !

(+48) 603 305 665

Napisz do nas !

serwis@hydro-eko.com.pl

Grudziądz

Odwierty i obudowy studni

Co oferujemy:

 • odwierty wykonywane metodą udarową
 • odwierty studzienne do 30m głębokości
 • wykonanie obudowy do studni
 • dobór i montaż pomp do studni

metoda udarowo-obrotowa

Metoda wiercenia udarowo-obrotowego to alternatywna metoda wiercenia studni głębinowych. Otwory wiertnicze tworzy się za pomocą młotków wgłębnych wiertniczych i wiertnic hydraulicznych.

Masz pytanie? Napisz!

odwierty i obudowy studni

wiercenie studni głębinowych


Studnie wiercone nazywane są także studniami głębinowymi lub studniami rurowymi. Ich głębokość często przekracza 10 m, a wykonuje się je przy pomocy specjalnej wiertnicy. Działa dzięki zastosowaniu dwóch rur: rury osłonowej i rury filtracyjnej.

Jeśli studnia ma powyżej 8 metrów niemożliwe jest zassanie wody. W takim wypadku na dnie studni umieszcza się specjalną głębinową pompę tłoczącą.

Wykonujemy wiercenie studni głębinowych do 30 metrów głębokości.


DO każdego otwiertu podchodzimy indywidualnie

tak samo cena uzależniona jest od wielu czynników i ustala się ją indywidualnie

Czynniki mające wpływ na cenę:

 • 1. Lokalizacja
  • transport i dojazd;
  • ukształtowanie terenu;
  • infrastruktura podziemna i nadziemna;

 • 2. Czynniki geologiczne
  • struktura i ukształtowanie podłoża, gdzie znajduje lub ma znajdować się odwiert;
  • głębokość na której znajduje się warstwa wodonośna;

 • 3. Czynniki technologiczne
  • średnica odwiertu;
  • rodzaj i średnica rur studziennych;
  • rodzaj i wielkość filtra;
  • rodzaj, typ i marka pompy głębinowej;
  • typ i rodzaj wykończenia studni

 • 4. Połączenie do instalacji finalnej


Koszt wykonania odwiertu określa się zazwyczaj podając kwotę za wykonanie 1 metra odwiertu. Cena obejmuje:

 • wywiad hydrogeologiczny i dokonanie oględzin miejsca odwiertu;
 • zaplanowanie robót, przygotowanie miejsca odwiertu oraz jego zabezpieczenie;


Lokalizacja studni głębinowej


Bardzo ważne jest odpowiednie umiejscowienie odwiertu. Na jego lokalizację również ma wpływ wiele czynników:

 • Czynniki prawne - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury odległość studni (licząc od jej osi) powinna wynosić co najmniej:
  • 5 m. do granicy działki;
  • 7,5 m. do osi rowu przydrożnego;
  • 15 m. do budynków inwentarskich, szczelnych silosów, zbiorników na nieczystości, kompostu, szamba;
  • 30 m. do przewodu kanalizacji indywidualnej jeśli oprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie;
  • 70 m. do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego;